Dr. Austė Nakienė

Humanitarinių mokslų daktarė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1989 metų. Apgynė daktaro disertaciją Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis: refreninės dainos ir sutartinės (2001). Parašė tautosakos pradžiamokslį Metų knygelė (1997), parengė spaudai Lietuvių liaudies dainyno t. 15 melodijas ir Tautosakos darbų t. 18. Tarptautinių organizacijų International Council for Traditional Music (nuo 2000 m.) ir European Seminar for Ethnomusicology narė (nuo 2002 m.). Drauge su dr. R. Žarskiene nuo 2001 m. įgyvendina Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvinių įrašų restauravimo ir leidybos programą.