Prof. dr. Lidija Leikuma

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto asocijuotoji profesorė, Baltų kalbotyros katedros vedėja

Sessions

2016-05-05
Eduardas Volteris ir seniausieji latgaliečių tekstai
13:00–13:20
Top