Prof. dr. Renaldas Gudauskas

Prof. Renaldas Gudauskas Vilniaus universitete Istorijos fakultete yra įgijęs bibliotekininkystės ir informacijų mokslų išsilavinimą. Sankt Peterburgo kultūros institute apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Vilniaus universiteto profesorius, dėsto bakalauro ir magistrantūros studijų pakopų studentams. 1996–1998 m. prof. R. Gudauskas buvo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas informacijai ir komunikacijai, 1998–2000 m. – Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos viceministras informacijai ir informatikai, 2001–2005 m. – LR Ministro Pirmininko patarėjas informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos klausimais.

2010 m. prof. R. Gudauskas tapo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generaliniu direktoriumi, plėtodamas pagrindinę organizacijos misiją užtikrinti Lietuvos žinių visuomenės poreikių dokumentinės ir skaitmeninės informacijos patenkinimą. Didelį dėmesį profesorius skiria Nacionalinės bibliotekos tarptautiniam bendradarbiavimui, kultūros paveldo skaitmeninimui ir strateginiams projektams. Šiuo metu prof. R. Gudauskas taip pat yra „Bibliotheca Baltica“ asociacijos prezidentas, kur jo pagrindinė veikla yra susijusi su Baltijos regiono šalių bibliotekų bendradarbiavimu, projektų inicijavimu, tarptautinės bibliotekų ir informacijos institucijų politikos formavimu. Profesorius taip pat yra UNESCO programos „Informacija visiems (IFAP)“ tarybos narys ir Lietuvos atstovas, Europos mokslo fondo ekspertas ir Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkas, Lietuvos informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Aukštojo mokslo ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos tarybos narys.