Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pradžios konferencija – pirmoji projekto pradžią skelbianti konferencija, kuri skirta Lietuvos bibliotekoms ir jų partneriams, savivaldybių ir centrinės valdžios atstovams kitiems kviestiniams svečiams. Konferencijos metu bus pristatyti projekto tikslai, uždaviniai ir numatomos vykdyti veiklos.

Konferencijos data ir laikas: 2014 m. vasario 25 d., nuo 9 val. iki 16 val.
Konferencijos vieta: LR Vyriausybė, Gedimino pr. 11., Vilnius

 


Apie projektą „Bibliotekos pažangai 2“

2013 m. lapkričio mėnesį Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš dalies finansuoja ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Gruodį prasidėjusį projektą, truksiantį iki 2016 m. pabaigos, įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

2008–2011 m. sėkmingai įvykdytas projektas „Bibliotekos pažangai“ panaikino kaimo ir miesto informacinės infrastruktūros netolygumus, daugelis šalies viešųjų bibliotekų buvo kompiuterizuotos ir savo lankytojams dabar gali pasiūlyti viešąją interneto prieigą. Projektas „Bibliotekos pažangai“ sustiprino viešųjų bibliotekų, kaip modernių, šiuolaikiškų visuomenės traukos centrų, pozicijas. Įgyvendinto projekto vertė apie 112 mln. Lt.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ tikslas – sustiprinti bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios visuomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo metu viešųjų bibliotekų darbuotojai bus mokomi ir skatinami rengti projektus, skirtus esamų ir naujų paslaugų plėtrai, ir gauti finansavimą šiems projektams įgyvendinti. Siekiama išplėsti viešųjų bibliotekų bendradarbiavimą su verslu, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, taip stiprinant bibliotekų pajėgumus.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizuos mokymus, skirtus bibliotekų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Mokymai apims šias temas: projektų rengimas ir jų įgyvendinimas, projektų valdymas, vartotojų analizė, inovacijų kūrimas, atstovavimas, viešinimas, poveikio vertinimas ir lyderystė.

Šių metų pabaigoje viešosioms bibliotekoms bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas projektų bendruomenėms finansavimui. Konkurso būdu atrinktiems projektams bus suteikta finansinė parama, padėsianti juos įgyvendinti.

Antrieji ir tretieji projekto „Bibliotekos pažangai 2“ metai bus skirti laimėjusių projektų bendruomenėms įgyvendinimui ir rezultatų apibendrinimui.

Tiek projekto pradžioje, tiek jo įgyvendinimo metu ir projektui pasibaigus bus atliekami sociologiniai tyrimai, kurie padės įvertinti bibliotekų poveikį žmonių gerovei ir skaitmeninės atskirties mažėjimo tendencijas.

Projekto 2013–2016 m. veiklų planą galima peržiūrėti čia ».

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vertė daugiau nei 12,5 mln. litų (4,9 mln. JAV dolerių).

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

English

Data:
2014 m. vasario 25 d.

Vieta:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Gedimino pr. 11., Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė