Apie

Konferencijos data ir laikas: 2016 m. gruodžio 8 d., nuo 9.30 val. iki 18 val.

Konferencijos vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, Vilnius


Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pabaigos konferencija – tai trejus metus trukusio projekto, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, paskutinė projekto pabaigą skelbianti konferencija. Renginys skirtas Lietuvos bibliotekoms ir jų partneriams, savivaldybių ir centrinės valdžios atstovams, kitiems kviestiniams svečiams. Konferencijos metu bus pristatyti projekto rezultatai, užsienio šalių bibliotekų patirtys, aptarti projekto siekiai ir ateities vizija. Taip pat planuojami pranešimai strateginio bibliotekų vaidmens, socialinės gerovės, technologijų teikiamų galimybių ir paslaugų pristatymo visuomenei temomis.

Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ prasidėjo 2013 metų gruodį. Per trejus projekto metus šalies viešosios bibliotekos sukūrė naujų paslaugų ir erdvių, pagerino darbuotojų kompetencijas ir įgijo naujų. Kartu keitėsi pačių bibliotekų savo paskirties suvokimas bei įvaizdis. Bibliotekos sustiprino savo poziciją kaip savarankiškos bendruomenės organizacijos, gebančios kurti bei įgyvendinti įdomius ir vietos gyventojams naudingus projektus, įvairiapuse veikla prisidėti prie Lietuvos žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas, kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Projekto metu buvo skatinamas ir plečiamas viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas su verslu, vietos valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip stiprinamas šalies bibliotekų tinklas.

Projektas finansuojamas Billo ir Melindos Gatesų fondo (angl. Bill & Melinda Gates Foundation) ir iš dalies Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.