Daugiakultūrio Vilniaus lietuvių kalba: mitai ir eksperimentai

Ramunė Čičirkaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Viešojoje erdvėje gausu teiginių, kad lietuviai vilniečiai taria Vylnius, lietūviai, visy, kartū. Tokia kalbos ypatybė paprastai vadinama balsių ilginimu. Normintojų tekstuose balsių ilginimo vertinimas dažniausiai priklauso nuo to, kur – kamiene ar žodžio gale – šie balsiai tariami. Ilginimas kamiene (kai lietuviai vilniečiai taria Vylnius, lietūviai) laikomas būdingu ir mūsų tarmėms, todėl dažniausiai teisinamas. O štai ilginimas žodžio gale (kai lietuviai vilniečiai taria visy, kartū) laikomas jokiai lietuvių kalbos tarmei nebūdingu, todėl siejamas su lietuviškai kalbančiais rusais, dvikalbiais kalbėtojais ar rusų kalbos paveiktais lietuviais ir stipriai stigmatizuojamas kaip žemo socialinio statuso bei neišsilavinusių kalbėtojų požymis.

Norint nustatyti, su kokiomis socialinėmis reikšmėmis patys vilniečiai asocijuoja vadinamąjį balsių ilginimą, atlikti pasąmoninių nuostatų eksperimentai. Laikytasi nuostatos, kad eksperimentuojant su pasąmoninėmis nuostatomis galima išgauti dėl politinio korektiškumo paprastai nereiškiamą ar neįsisąmonintą kalbos ar pavienių jos formų vertinimą, kuris galėtų paaiškinti, kodėl atvirai stigmatizuojamas lietuvių vilniečių kalbai būdingas vadinamasis balsių ilginimas neišnyksta. Eksperimentai atlikti Vilniaus mokyklose.

Eksperimentai atskleidė, kad, nors žodžio galo ilginimas (kai tariama visy, kartū) lietuvių vilniečių kalboje itin retas, jis socialiai reikšmingas ir gali būti siejamas su socialiniais kalbėtojų tipais. Rusų ar lenkų kilmės vilniečių kalboje žodžio galo balsių ilginimas atpažįstamas kaip „svetimas“, „svetimos kalbos“, todėl laikomas nelietuvių kalbėtojų požymiu. Lietuvių vilniečių kalboje naudojamas ilginimas nekelia „svetimo“ asociacijos ir yra asocijuojamas su išsilavinimu, sėkme, jaunatviškumu, aukštu socialiniu statusu, galia, didele profesine kompetencija, didmiesčio gyventojo tapatybe ir kitomis teigiamomis socialinėmis reikšmėmis. Kamieno balsius ilgiau tariantys lietuviai vilniečiai (tie, kurie sako Vylnius, lietūviai) yra siejami su nuoširdžiais žmonėmis iš provincijos.