Kalbiniai Vilniaus naratyvai

Jolanta Zabarskaitė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Kiekvienas reiškinys šiuolaikinėje sociokultūrinėje aplinkoje turi savo naratyvą (naratyvus). Šiuolaikinėse medijose naratyvai veikia kaip naujas informacijos vartojimo būdas, kitaip sakant, iš žinių gausos sąmonėje su(si)konstruojame savo pasakojimą apie reiškinius, įvykius, asmenybes. Naratyvas tiriamas įvairiais pjūviais: socialiniu, istoriniu, literatūriniu, antropologiniu, galios. Šiuose procesuose veikia ir kalbinė raiška: vartojama leksika, semantinės konstrukcijos, tropai, stilistinės priemonės. Šio pranešimo tikslas atskleisti Vilniaus miesto kalbinius naratyvus žiniasklaidoje ir socialinėse medijose 2022–2023 metais.