UNESCO pasaulio paveldo vertybės – Vilniaus istorinio centro – valdymo planas: tarpdisciplininis požiūris

Rugilė Puodžiūnienė (Vilniaus universitetas)  

Pranešime pristatomas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Vilniaus istorinio centro valdymo plano (jis turėtų būti parengtas iki 2023 m. pabaigos) kūrimas ir pagrindinės dalys. Vilniaus miesto savivaldybė, glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, inicijavo dokumentą, o jį rengia speciali ekspertų grupė. Taip siekiama spręsti vertybei kylančius iššūkius ir numatyti strateginius veiksmus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Dokumentas svarbus dėl to, kad iki šiol nebuvo Vilniaus istorinio centro valdymo plano, o turint tokį dokumentą galima vykdyti tarptautinius įsipareigojimus ir įtraukti visuomenę į efektyvesnę kultūros paveldo apsaugą ir tvarų jo naudojimą Vilniaus istoriniame centre ir jo apsaugos zonoje.

Pabrėžiamas visuomenės įtraukimas į valdymo plano rengimo procesą – tai leidžia visapusiškai suprasti pagrindines UNESCO Pasaulio paveldo vertybės problemas. Valdymo planas yra ne teritorijų planavimo dokumentas, o strateginio valdymo priemonė; čia svarbiausias dėmesys skiriamas Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės apsaugai ir tvariam naudojimui.

Valdymo plane pabrėžiamas tarpdisciplininis šio dokumento rengimo proceso pobūdis ir analizuojami pagrindiniai iššūkiai, nustatyti atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę. Valdymo plane siūlomi galimi sprendimai ir veiksmai įvairiose srityse (išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo, pokyčių valdymo, švietimo ir suvokimo apie UNESCO Pasaulio paveldą ir Vilniaus istorinį centrą didinimo, turizmo, ekstremalių situacijų, rizikų valdymo ir atsparumo ir kt.), jie turi būti įtraukti į veiksmų planą, nustatomas bendras valdymo plano įgyvendinimo, stebėsenos ir atnaujinimo mechanizmas. Kad planas būtų sėkmingai įgyvendintas, svarbu visų suinteresuotų grupių susitarimas dėl bendrų prioritetų, veiksmų ir atsakomybės, siekiant užtikrinti Vilniaus istorinio centro išsaugojimą ir tinkamą tvarkymą. Todėl bus pristatyta viešųjų konsultacijų patirtis ir išvados. Valdymo plane laikomasi tarptautinių UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos ir jos įgyvendinimo gairių nuostatų.

Vilniaus istorinio centro valdymo planas reikalingas tam, kad, taikant kompleksinį ir tarpdisciplininį požiūrį, būtų išsaugota ši neįkainojama UNESCO pasaulio paveldo vertybė bei  šiuo planu vadovautųsi dabartinė bei būsimos kartos, planuodamos ir saugodamos šią teritoriją.