Vilniaus grožio patirtys šiuolaikinėje lietuvių poezijoje

Dainius Vaitiekūnas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Semiotikas Algirdas Julius Greimas estezę apibrėžė kaip intensyvų grožio išgyvenimą, pertrūkį kasdienybėje. Pranešime pristatomos su Vilniumi sietinos originalesnės estezės patirtys šiuolaikinėje lietuvių poezijoje. Jos neatsiejamos nuo netikėtų Vilniaus miesto pamatymų, atotrūkio nuo stereotipiškų Vilniaus interpretacijų. Originalios poetinės Vilniaus grožio interpretacijos priešinasi masiniam vartojimui skirtiems turistiniams, reklaminiams Vilniaus įvaizdžiams. Šiuolaikinė poezija siūlo ieškoti individualesnio santykio su šiuo miestu, tačiau Vilnius pasižymi itin įtakinga ir turtinga su juo siejamų pasakojimų tradicija, todėl originalesniam santykiui rastis nėra lengva.