Vilniaus žemėlapis vaikų literatūroje

Asta Plechavičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Šis pranešimas kvies pakeliauti po Vilnių. Tai bus 20 minučių apžvalginė kelionė, per ją aplankysime Vilniaus vietas, vaikų ir paauglių matomas jiems skirtose knygose.

Vilniuje šiuo metu gyvena apie 120 920 (0–17 metų) jaunųjų vilniečių. Dar nemažai jų miestą aplanko kaip turistai, grįžta iš emigracijos, laikinai įsikuria bėgdami nuo karo negandų ir t. t. Deja, kelios vilniečių kartos augo neturėdamos knygų, kuriose galėtų atpažinti savo gimtąją, žaidimų, augimo, sudėtingų paauglystės patirčių erdvę.

Todėl bus apžvelgiami ryškesni pokyčiai, įvykę XXI a. pradžioje, kai Vilnius pradeda dažniau figūruoti vaikų bei paauglių literatūroje: atsiranda daugiau specialios pažintinės literatūros apie miestą kaip erdvę bendrai ir konkretesnes jo vietas, stengiamasi vaikus supažindinti su miesto istorinėmis asmenybėmis, sudėtingesniais laikotarpiais. Koks Vilniaus žemėlapis skleidžiasi prieš akis vaikams bei paaugliams, kai jie skaito pasakas bei legendas apie Vilnių, kokiose vietose gyvena, įsimyli, liūdi grožinės literatūros personažai? Kurioms Vilniaus vietoms rašytojai skyrė daugiausia dėmesio, o kurios šiame žemėlapyje tebėra „baltosios dėmės“?