Vilniaus žydų periodiniai leidiniai XIX a.: leidėjai, autoriai ir įsivaizduojami skaitytojai

Lara Lempertienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Žydų švietėjų – maskilių – periodinė spauda atsirado kartu su Haskalos (žydų Apšvietos) pradžia Vokietijoje XVIII a. antrojoje pusėje. Jos raida tęsėsi Austrijos-Vengrijos, o vėliau ir Rusijos imperijoje. Vilniuje buvo įkurti pirmieji Rusijos imperijos žydų periodiniai leidiniai: hebrajiški žurnalai Pirche Tsafon („Šiaurės gėlės“) ir Hakarmel („Karmelio kalnas“). Svarbi tiek Vakarų, tiek Rytų Haskalos periodikos funkcija buvo vykdyti sąjūdžio edukacinę bei ideologinę programą, skirtą naujai konstruoti žydų tapatybei, užgožiant kai kurias jos tradicines religines sudedamąsias dalis ir kartu diegiant naujus elementus, skirtus suartinti žydus su juos supančių tautų ir apskritai su pasaulio kultūra. Pranešimas pristato Vilniaus žydų švietėjų periodinę spaudą Haskalos idėjų kontekste. Nagrinėjamas vilnietiškų maskiliškų leidinių turinys, leidėjų ir autorių strategijos, keliamos prielaidos, į kokį skaitytojų šie leidiniai kreipėsi, kokį siekė jį suformuoti, aptariama, ar sėkmingi buvo šie bandymai.