Rita Pikūnaitė

Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius

Sessions

2016-05-26
Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės naudojimas Lietuvoje
10:10  -  10:40