Apie

Pranešimų teikimo terminas pratęstas!

Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcija kartu su Azijos ir Okeanijos bei Informacinių technologijų sekcijomis, bei Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu kviečia teikti pranešimus  IFLA Lydinčiosios konferencijos  jungtinei atvirai sesijai, kuri vyks Vilniuje 2017 m. rugpjūčio 16-17 d.

Sesijos tema: „Įvairialypių tapatumų iššūkiai. Multietniškumas genealogijoje, lokalinėje istorijoje ir regioninėje atmintyje: iššūkiai ir galimybės bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms“.

Kviečiame pranešėjus iš įvairių  šalių, regionų diskutuoti apie jų patirtis vykdant multietninę problematiką aprėpiančius projektus, kraštotyrinę veiklą ir lokalinės istorijos tyrimus.

Sesijoje kviečiama diskutuoti šiomis temomis:

  • istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas ir skatinimas;
  • ryšių ir supratimo tarp skirtingų regionų ir lokalių bendruomenių rėmimas;
  • bibliotekų, muziejų ir archyvų vaidmuo dalyvaujamuose projektuose, grįstuose įvairių tautų ir skirtingų kartų bendradarbiavimu.

Mes skatiname patirtimi grindžiamą praktiką ir kviečiame pranešimuose nagrinėti klausimus, turinčius taikomąją vertę. Laukiame akademinio ir neakademinio formato pranešimų, nagrinėjančių mokslinę multietniškumo ir tapatumų problematiką.

Maloniai prašome pasidalinti informacija apie kvietimą teikti paraiškas tarp savo kolegų!

Pilną kvietimo teikti pranešimus tekstą galite matyti IFLA 2017 interneto svetainėje.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. kovo 18 d.

Kontaktinė informacija:
Cherie Bush, email: bushcd@familysearch.org

Rengiama konferencija yra lydintysis IFLA 83-iosios Generalinės konferencijos ir asamblėjos, vyksiančios Vroclave 2017 m. rugpjūčio 19-25 d., renginys. Daugiau informacijos rasite čia:

Bozena Rasmussen , IFLA Genealogijos ir lokalinės istorijos sekcijos Nuolatinio komiteto pirmininkė
El. paštas: bozennara@gmail.com
Tel. +47 979 68 455

Prof. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius
Prof. Arvydas Pacevičius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius