Ką mums pasako tarptautiniai mokinių skaitymo tyrimai?

Rita Dukynaitė, socialinių mokslų daktarė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja

Skaitymas – pamatinis gebėjimas, klojantis pagrindus kitiems gebėjimams plėtotis. Pranešime apžvelgiami tarptautinių organizacijų, tokių kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija (IEA), vykdomų skaitymo gebėjimų tyrimų Lietuvos mokinių rezultatai, skaitymo samprata, namų aplinkos įtaka vaiko skaitymui, sąsajos su tėvų skaitymu, ankstyvuoju ugdymu, ikimokyklinio ugdymo įtaka, mokinių pasitikėjimas savo skaitymo gebėjimais.