Apie

Ankstyvojo skaitymo skatinimo forumas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamas metinis renginys, kuriuo siekiama suburti Lietuvos ir tarptautinę tyrėjų, edukatorių bei kitų specialistų bendruomenę, profesionaliai kalbančią ir skleidžiančią patikimą žinią apie ankstyvojo skaitymo naudą. Forumo programoje – pranešimai, diskusijos ir edukacijos tiek suaugusiesiems, tiek vaikams. Renginys skirtas esamiems ir būsimiems tėvams, taip pat pačių mažiausių vaikų skaitybos ir ugdymo specialistams – bibliotekų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų specialistams.

Forumo pirmos dienos tiesioginė transliacija.

Norinčiuosius dalyvauti pirmos dienos programoje Nacionalinėje bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius) kviečiame registruotis iki lapkričio 30 d.

Registracijos nuorodos į antros forumo dienos užsiėmimus – prie kiekvienos veiklos aprašymo.

Logotipai

Programa

Gruodžio 7 d.

Konferencijų salė, V a.

8.30–9.00 val. Dalyvių registracija (pasitikimo kava)

9.00–9.30 val. Atidarymas, sveikinimo kalbos

  • Projekto „Knygų startas“ globėja Diana Nausėdienė
  • Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Jolanta Balčiūnienė
  • Kultūros viceministrė Daina Urbanavičienė
  • Švietimo mokslo ir sporto viceministras prof. dr. Ramūnas Skaudžius
  • UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotoja švietimui dr. Stefania Giannini
  • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas

I PRANEŠIMŲ SESIJA

9.30–10.00 val.
UNESCO veikla ankstyvojo ugdymo srityje
Sonia Guerriero, filosofijos mokslų daktarė, UNESCO vyriausioji ankstyvojo vaikų ugdymo ir švietimo specialistė

10.00–10.30 val.
Skaitymo įtaka vaiko emocinei ir socialinei raidai: kaip galima prisidėti per skaitymo patirtis
Austėja Landsbergienė, socialinių mokslų daktarė, edukologė

10.30–11.00 val.
Lietuvos bibliotekų indėlis skatinant ankstyvąjį skaitymą
Goda Baranauskaitė-Dangovienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė

11.00–11.40 val.
Knygų dovanojimas skatina šeimas skaityti. Pasaulyje vykdomos ankstyvojo skaitymo programos ir pirmosios Suomijos ankstyvojo skaitymo programos rezultatai
Emmi Jäkkö, Suomių skaitymo centro Helsinkyje direktorė

11.40–12.00 val. Klausimų sesija

12.00–13.00 val. Pietų pertrauka

II PRANEŠIMŲ SESIJA

13.00–13.40 val.
Kalbinės aplinkos ir skaitymo įtaka ankstyvajai neuropsichologinei raidai
Ramunė Dirvanskienė, neuropsichologijos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto lektorė

13.40–14.10 val.
Ką mums pasako tarptautiniai mokinių skaitymo tyrimai?
Rita Dukynaitė, socialinių mokslų daktarė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja

14.10–14.50 val.
Raštingumo vystymasis. Knygos vaikams iki trejų metų
Bettina Kümmerling-Meibauer, filologijos mokslų daktarė, Tiubingeno Ėberhardo Karlo universiteto (Vokietija) profesorė

14.50–15.00 val. Klausimų sesija

15.00–15.30 val. Kavos pertrauka

15.30–17.00 val. Diskusija „Bibliotekų reikšmė ir įtaka ankstyvojo skaitymo kontekste“. Moderatorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė

Forumo moderatorius – Martynas Starkus

Gruodžio 8 d.

10.00–11.00 val. Pažinimo erdvė-Laimės Lukošiūnienės salė, V a.
Praktiniai mokymai specialistams „Kaip skaityti paveikslėlių knygas mažiausiems?“
Veda aktorė, edukatorė Daiva Rudytė

10.00–10.40 val. Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykla, I a.
Pažintis su Katsumi Komagatos knygų serija „Akutės“ („Little Eyes“)
Veda Sigutė Chlebinskaitė

11.00–12.00 val. „Zoom“ platforma
Nuotoliniai mokymai specialistams „Istorijų pasakojimas patiems mažiausiems“ (anglų kalba)

11.00–11.30 val. Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykla, I a.
Edukacinis renginys pagal Indrės Zalieckienės knygelę „Kapt kapt kapt“
Veda Nacionalinės bibliotekos edukatoriai

12.00–13.00 val. „Zoom“ platforma
Nuotoliniai mokymai tėvams „Patirk pasaką per pojūčius: multisensorinis pasakojimo metodas kūdikiams ir mažyliams“
Veda istorijų pasakotoja Daiva Ivanauskaitė

13.00–14.30 val. Renginių erdvė, III a., ir „Youtube“
Kaip užauginti skaitančius vaikus: praktinė tėvų diskusija
Moderatorė Medeina Andriulienė

14.00–15.15 val. „Zoom“ platforma
Nuotoliniai mokymai specialistams „Skaitymo pradžia – nuo gimimo“
Veda aktorė Kristina Savickytė

15.00–15.30 val. Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykla, I a.
Pojūčių teatro spektaklis „Padarėliai“

15.00–16.00 val. Pažinimo erdvė-Laimės Lukošiūnienės salė, V a.
Praktiniai mokymai tėvams „Kaip užauginti savarankišką ir kūrybingą asmenybę?“
Veda edukologė, švietimo konsultantė Jovita Starkutė

16.00–16.30 val. Renginių kambarys, I a.
Vaikų lėlių teatro studijos „Berniukas Žirniukas“ spektaklis „Piplioteka“

16.00–16.40 val. Renginių erdvė, III a.
Vėjų teatro spektaklis ,,Kapt, kapt, kapt“

Pranešėjai

Austėja Landsbergienė
Sonia Guerriero
Rita Dukynaitė
Ramunė Dirvanskienė
Goda Baranauskaitė-Dangovienė
Emmi Jäkkö
Bettina Kümmerling-Meibauer
Austėja Landsbergienė

Austėja Landsbergienė

Austėja Landsbergienė – socialinių mokslų daktarė, edukologė, kontekstinio ugdymo principų autorė, konsultantė švietimo klausimais, tarptautinių mokyklų tarybos švietimo vertintoja, didžiausio ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo Baltijos šalyse „Vaikystės sodas“, Karalienės Mortos mokyklos bei „Six Senses International Preschool“ steigėja, knygų apie ugdymą autorė.

Sonia Guerriero

Sonia Guerriero

Sonia Guerriero – filosofijos mokslų daktarė, UNESCO vyriausioji ankstyvojo vaikų ugdymo ir švietimo specialistė. Vadovauja moksliniams tyrimams, strateginei plėtrai ir tarptautiniams projektams, kuriais padedama šalims pasiekti 4-ąjį darnaus vystymosi tikslą – įtraukų ir lygiavertį kokybišką švietimą. MakGilio universitete įgijo daktaro laipsnį vaikų raidos srityje, karjerą plėtojo mokymosi mokslinių tyrimų išvadas taikydama švietimo politikoje ir praktikoje. Ji konsultavo tarptautines plėtros agentūras ir nacionalines vyriausybes visame pasaulyje švietimo sistemos reformų klausimais, pasitelkdama įrodymais pagrįstą politikos analizę. Rašė švietimo ir socialiniais klausimais, taip pat ir apie mokytojų motyvaciją, matematikos baimę, vaikų ir jaunimo gerovę, lyčių skirtumus, ankstyvąjį mokymąsi, mokymosi pasiekimus, darbo įgūdžius ir darbo rinkos rezultatus.

Rita Dukynaitė

Rita Dukynaitė

Rita Dukynaitė yra socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji patarėja, ilgametė Lietuvos edukologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetų docentė. Taip pat ji yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarptautinio penkiolikamečių tyrimo PISA valdybos narė, Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos generalinės asamblėjos narė. R. Dukynaitė yra daugiau nei 10 knygų ir apie 30 straipsnių autorė ar bendraautorė, kelių tarptautinių ir nacionalinių projektų vadovė ar valdymo komitetų narė.

Ramunė Dirvanskienė

Ramunė Dirvanskienė

Ramunė Dirvanskienė – neuropsichologijos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto lektorė, Lietuvos psichologų sąjungos Neuropsichologijos grupės pirmininkė, aktyviai užsiimanti neuromokslų populiarinimu, knygos ,,Kaip veikia smegenys“ autorė.

Goda Baranauskaitė-Dangovienė

Goda Baranauskaitė-Dangovienė

Goda Baranauskaitė-Dangovienė ketveri metai dirba Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamente. Pradėjusi nuo kultūrinės edukacijos lauko, jau vadovauja šiam departamentui. Nuo pat studijų metų aktyviai domisi ir tyrinėja vaikų ir paauglių literatūrą, nuolat domisi vaikų skaityba ir jos skatinimu. Rengia publikacijas, inicijuoja tyrimus, skaito pranešimus, dalyvauja ekspertų grupėse, rengia ir veda mokymus specialistams apie vaikų ir paauglių literatūrą.

Emmi Jäkkö

Emmi Jäkkö

Emmi Jäkkö kuria pirmąją Suomijos nacionalinę ankstyvojo skaitymo programą. Helsinkio universiteto literatūros ir meno istorijos magistrė, 15 metų dirbanti knygų leidybos ir skaitybos srityje, Emmi Jäkkö yra Suomių skaitymo centro (Finnish Reading Center) direktorė ir EURead bei Global Network for early years Bookgifting dalyvė.

Bettina Kümmerling-Meibauer

Bettina Kümmerling-Meibauer

Bettina Kümmerling-Meibauer – Tiubingeno Ėberhardo Karlo universiteto (Vokietija) Vokiečių kalbos katedros profesorė, buvusi kviestinė Vekšės (Švedija) ir Vienos (Austrija) universitetų profesorė. Knygų serijos „Vaikų literatūra, kultūra ir mąstymas“ (Children’s Literature, Culture and Cognition, John Benjamins) ir keleto tarptautinių mokslinių žurnalų patariamosios tarybos narė. Keturių knygų autorė, daugiau nei dvidešimties redaktorė. Naujausios publikacijos paskelbtos The Routledge Companion to Picturebooks (2018) ir Exploring Challenging Picturebooks in Education (2022). Tyrimų interesai – iliustruotų knygų istorija ir teorija, pokarinė vokiečių vaikų literatūra ir kultūra, vaikų literatūros kanono formavimasis ir avangardo įtaka vaikų literatūrai ir filmams.

Organizacinis komitetas

Prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius. Organizacinio komiteto pirmininkas
Mindaugas Bundza, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas
Jolanta Balčiūnienė, UNESCO ambasadorė
Daina Urbanavičienė, Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė
Agnė Liucilė Andriuškevičienė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja
Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė
Dr. Kęstutis Urba, vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas
Aldona Augustaitienė, buvusi Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė
Unė Kaunaitė, „EDU Vilnius“ direktorė
Sandra Leknickienė, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja
Goda Baranauskaitė-Dangovienė, Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento vadovė
Viktorija Pukėnaitė-Pigagienė, Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė
Žydrė Vėtienė, Nacionalinės bibliotekos Projektų valdymo skyriaus atstovė