UNESCO veikla ankstyvojo ugdymo srityje

Sonia Guerriero, filosofijos mokslų daktarė, UNESCO vyriausioji Ankstyvojo vaikų ugdymo ir švietimo specialistė

Sonia Guerriero glaustai pristatys UNESCO veiklą, susijusią su ankstyvuoju vaikų švietimu. Pranešėja remiasi lapkričio 14–16 d. Taškente (Uzbekija) vykusios antrosios Pasaulinės ankstyvosios vaikystės globos ir švietimo konferencijos išvadomis. Jose akcentuojama kiekvieno vaiko – nuo pat gimimo – teisė į kokybiškas ankstyvosios vaikystės globos ir švietimo paslaugas. Pranešime atspindimos keturios pagrindinės temos: 1) lygiavertiškumas, kokybė ir gerovė; 2) mokytojai ir globėjai; 3) programos inovacijos; 4) politika, valdysena ir finansavimas.