Apie

Jubiliejinė prof. Eduardo Volterio konferencija

2016 m. kovo 19 d. profesoriui Eduardui Volteriui sukako 160 metų. Jis buvo ne tik žymus visuomenės veikėjas, lietuvių kalbos, istorijos, etnografijos, archeologijos tyrinėtojas, bet ir Valstybinės centrinės bibliotekos (dabar − Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos) kūrėjas, Kauno miesto muziejaus vadovas, ilgametis Lietuvos universiteto profesorius. Eduardo Volterio gyvenimas buvo susijęs su Vokietija ir Rusija, Latvija ir Lietuva. Jo veikla apėmė įvairiausias sritis, todėl apie šią asmenybę kalbėti gali daugelio sričių specialistai.
Šia konferencija organizatoriai siekia ne tik prisiminti profesoriaus darbus vadovaujant bibliotekai ir muziejui, bet ir dar kartą įvertinti ir plačiajai visuomenei pristatyti Eduardo Volterio asmenybę ir veiklą.
Į tarptautinę jubiliejinę profesoriaus Eduardo Volterio konferenciją organizatoriai sukvietė įvairiausių sričių tyrinėtojus (archeologus, etnologus, kalbos tyrinėtojus, tautosakininkus, literatus, istorikus, bibliotekininkus, muziejininkus, archyvistus), kur jie pristatys savo įžvalgas.

Konferencijos organizacinis komitetas:
Dr. Giedrė Milerytė–Japertienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) (pirmininkė)
Jolanta Budriūnienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Inga Puidokienė (Kauno miesto muziejus, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras)
Prof. dr. Jonas Vaičenonis (Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras)
Eglė Karalienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Valdonė Budreckaitė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)