Vilniaus bibliografija, kaip mokslo komunikacijos įrankis

Tomas Petreikis (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Pranešime pristatoma bibliografijos rodyklės „Vilnius: bibliografijos rodyklė. D. 1, Mokslo darbai, 1990–2022“ rengimo patirtis. Aptariama rodyklės rengimo koncepcija ir kritiškai vertinamos bibliografinės veiklos sąlygos, kurios turėtų užtikrinti šių darbų kokybę ir rezultatyvumą. Nors mokslo produkcijos gausėja, ji darosi laisvai prieinama,  pastebimas integruojamųjų informacijos išteklių, kurie sistemiškai sutelktų vienos temos mokslo darbus ir užtikrintų žinių sklaidą, tyrimų tarptautinį ir tarpdiciplininį matomumą, trūkumas.

Rodyklės rengėjai siekia pralaužti informacinius užtvarus ir kartu sistemiškai įvertinti Vilniaus tyrimų pasiekimus, sukuriant kokybiškai naujas informacinės ieškos sąlygas šių dienų ir ateities tyrėjams. Šis tyrimas atskleidžia valstybinės bibliografijos, specializuotų duomenų bazių ir mūsų šalies bibliotekų formuojamų lituanistikos ir lituanikos fondų spragas, duoda vertingų pamokų regioninių bibliografijų rengėjams.