Vilnius – naujieji Šiaurės Atėnai

Krzysztof Czyżewski (Tautų, kultūrų ir menų fondas „Paribiai“)

Vilniaus Šiaurės Atėnų tradicija – jos reikšmė miesto dvasiniam gyvenimui ir ateities galimybės. Kodėl NAUJIEJI? Mums reikia naujų miesto vizijų, kuriose modernumas derėtų su bendruomeniškumu, saugumas – su svetingumu, o gerovė – su dvasiniu tobulėjimu. Kodėl ATĖNAI? Mes grįžtame prie polis – bendruomenės, pritaikytos žmonijai, pakankamai išmintingos, kad nebūtų pernelyg didelė, demokratijos kertinio akmens, gebančios sudaryti ilgalaikes sąjungas su kitais. Atėnų stiprybė – ne dominavimas kitų atžvilgiu, o sambūvis. Civilizacijos ateitį lemia kelias nuo megalopolis iki xenopolis. Atėnai nėra imperinė Roma, ateities Atėnai sukurs gyvybingą atsvarą Trečiajai Romai. Kodėl ŠIAURĖS? Todėl, kad Atėnai yra ten, kur esame mes ir kur galime juos kurti. Šiaurė yra Vilniaus namai, jam nereikia keliauti į pietus, atitolti nuo savęs, ką nors sekti. Jei Vilnius ras jėgų ir išminties savo tradiciją, savo genius loci, savo paslaptingumą ir unikalumą perkelti į ateitį, jis padovanos pasauliui Naujuosius Šiaurės Atėnus.