Bibliotekininkai, partneriai, vadovai: žinių ir abipusio supratimo plėtra

Liz Jolly

Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje nacionalinės bibliotekos susiduria su unikaliomis problemomis. Norint jas sėkmingai spręsti, būtina skatinti lyderystę ir gausinti profesinę patirtį, tačiau daugiausia galimybių teikia šios srities profesionalų ir institucijų siekis veikti kartu. Liz Jolly remdamasi savo, kaip Britų bibliotekos vyriausiosios bibliotekininkės, daugiau kaip 20 metų plėtojančios veiklą svarbiausiuose šios profesijos baruose, patirtimi analizuoja galimybes, kurias teikia bendradarbiavimas su plačiu, įvairiems regionams, žinyboms ir valstybėms atstovaujančių partnerių spektru ir kūrybiškos bei tvarios partnerystės kūrimas.