Žmonių biblioteka, kaip modelis

Prof. dr. Renaldas Gudauskas

Bibliotekos gyvena besitransformuojančioje visuomenėje. Taigi ir pagrindinė bibliotekų veiklos kryptis yra permainų valdymas. Bibliotekoms svarbu atpažinti visuomenės pažangos tendencijas ir tapti aktyvia jų dalimi. Net ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) tęsia savo  pagrindinę misiją – skaitmeninimo, didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto eroje išsaugoti ir valdyti tai, kas valstybėje sukurta per šimtmečius. Dabartinėje, 100-metį pasitinkančioje Nacionalinėje bibliotekoje sukurta kūrybinga bibliotekų erdvė, ugdanti raštingą, informuotą ir aktyvią demokratinės Lietuvos pilietinę visuomenę. LNB vizija – tapti integralia valstybės informacijos politikos, kultūros, švietimo, mokslo ir ekonomikos pažangos dalimi.