„Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos: profesionalumas ir kompetencijų ugdymas“

Daiva JANAVIČIENĖ, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Pranešimo tikslas – remiantis šiuolaikinio bibliotekininko profesionalumo samprata ir kokybiniu empiriniu tyrimu pristatyti Lietuvos viešųjų bibliotekų direkcijų atstovų suvokimą apie bibliotekininko profesijos transformacijas, bibliotekininko profesionalumą rodančių kompetencijų kaitą, svarbiausias profesionalumo kliūtis ir iššūkius. Atliktas kokybinis (empirinis) tyrimas patvirtina teorines mokslininkų įžvalgas apie bibliotekininkų profesijos transformacijas ir su tuo susijusius iššūkius. Intensyviausi pokyčiai vyksta dėl sparčiai kintančių technologijų, tačiau Lietuvos bibliotekininkai susiduria ir su politinių pertvarkų, ekonominio vystymosi netolygumų, konkurencijos apraiškomis. Viešosios bibliotekos vis labiau imasi lyderystės bendruomenėse vaidmens, siekia geriau pažinti ir atliepti bendruomenės lūkesčius, tačiau pripažįsta turinčios nuolat tobulinti kompetencijas ir siekti profesionalumo. Jo kaitos kliūtys reiškiasi ne tik dėl asmens ribotumo, bet ir dėl objektyvios bendros bibliotekų politikos stokos, negebėjimo demonstruoti bendruomenei teikiamos naudos. Teminės analizės metodu gauta Lietuvos bibliotekininko profesionalumą žyminčių kompetencijų schema. Tyrimo rezultatai rodo, kad būtina sukurti profesijos išskirtinumą sudarančių žinių ir įgūdžių branduolį.