„Saugumo burbulas – žinios ir sprendimų priėmimas nacionalinio saugumo klausimais“

Giedrius ČESNAKAS, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Pranešime aptariama, kaip sprendimų nacionalinio saugumo klausimais priėmimą lemia sprendimų priėmėjų suvokimo ir žinių filtrai – „burbulai“. Pranešimas remiasi neoklasikinio realizmo teoriniu modeliu, sujungiančiu materialinės galios ir konstruktyvistinę prieigas. Šis teorinis modelis atskleidžia, kad sprendimai saugumo klausimais priklauso ne tik nuo valstybės materialiosios galios elementų – ypač svarbu, kaip sprendimų priėmėjai suvokia valstybės pozicijas ir tarptautinę aplinką. Taip pat akcentuojama, kad priimant sprendimus didelę reikšmę turi asmeninės sprendimų priėmėjų savybės, jų vertybinės nuostatos bei interesai, taip pat filtrai, kurie supa sprendimų priėmėjus (t. y. sprendimų priėmėjų neišvengiamas buvimas tam tikrame žinių „burbule“). Galiausiai pranešimas aptaria priemones, kurios prisidėtų prie „burbulo“ susprogdinimo ir leistų holistiškai vertinti tarptautinę saugumo aplinką.