1620 m. Švedijoje išspausdinto „Liber Cantus“ leidyba, skaitytojai ir recepcija

Sanna Raninen (Upsalos universitetas)

1620 m. spaustuvininkas Eskilas Mattssonas iš Upsalos išleido pailgą quarto formato knygą „Liber Cantus“. Joje skelbiama liturginė šv. Mišių muzika ir valandų liturgija tam tikroms šventėms, taip pat papildoma muzikinė medžiaga lotynų ir švedų kalbomis. Didžioji dalis XVI–XVII a. pradžios Švedijos liturginės muzikos išliko tik rankraščiais, nes vietiniai dvasininkai daugiausia naudojosi pačių sukurtais rinkiniais, ir paprastai viena knyga dešimtmečiais, o gal net šimtmečiais keliaudavo per kelių savininkų rankas. Spausdinta liturginė muzika jau buvo leidžiama ir platinama Švedijoje dar iki reformacijos , tačiau „Liber Cantus“ yra pirmas po reformacijos pasirodęs liturginės muzikos rinkinys lotynų kalba, išleistas atskira knyga, patvirtinantis liturgijos tęstinumą Švedijoje. Knygos egzempliorius toliau ranka taisydavo skaitytojai, jie keisdavo turinį pagal vietinės kalbos tarmes. Pranešime vertinami Eskilo Mattssono liturginių knygų leidimo būdai, skaitytojų palikti įrašai išlikusiuose egzemplioriuose, jų įtaka vėlesnių rankraštinių šaltinių turiniui ir materialinėms savybėms.