Antverpeno sūnūs: XVI a. flamandų knygų prekyba ir Rygos miesto spaustuvės įkūrimas

Beāte Orlova (Latvijos nacionalinė biblioteka, Latvija)

Pranešimo tikslas – iš naujo įvertinti kultūrinius ir prekybinius ryšius tarp flamandų knygų pramonės ir XVI a. prasidėjusios Livonijos knygų prekybos, nagrinėjant pirmojo Rygos miesto spaustuvininko, Antverpene gimusio Nikolauso Mollieno (apie 1550–1625) ir jo bendražygio Peterio van Meereno (?–1625) veiklą.

Iki šiol Mollieno veikla daugiausia buvo tiriama tam tikrais etapais – Vakarų mokslininkai tyrinėjo jo veiklą Antverpene, o Latvijos mokslininkai daugiausia dėmesio skyrė jo darbams Rygoje. Pranešime teigiama, kad Mollieno patirtis dirbant „Officina Plantiniana“ ir vadovaujant nuosavai spaustuvei Antverpene turėjo ypač didelę įtaką jo vėlesnei veiklai Rygoje. Remiantis tyrimais, atliktais analizuojant Plantino-Moretų muziejaus archyvuose saugomus dokumentus ir palyginant spausdintas knygas, parodoma, kokie stiprūs kultūriniai ir prekybiniai ryšiai buvo tarp Žemumų šalių (dar vadinamų Istoriniais Nyderlandais), ypač Christophe’o Plantino įsteigtos garsiosios spaustuvės, ir Rygos miesto spaustuvės, kuriai 1588–1625 m. vadovavo Mollienas. Pranešime taip pat pristatomas tiek specifinių medžio raižinių, šrifto ir knygų, tiek bendresnių estetinių idėjų importas iš Vakarų Europos į Livoniją. Ryšiai tarp knygų prekybos regiono (Žemumų šalys) ir periferijos (Livonija) ankstyvaisiais Naujaisiais laikais buvo daug glaudesni nei teigta ankstesnėje istoriografijoje.