Brošiūros, plakatai ir laikraščiai: naujienų spausdinimo vertė Baltijos jūros regione XVII a.

Barnaby Cullen (Šv. Andriejaus universitetas, Jungtinė Karalystė)

XVII a. visoje Baltijos jūros regiono naujienų sklaidos srityje vyko vieni didžiausių pokyčių. Naujų pašto maršrutų atsiradimas, naujienų žiniasklaidos ir spausdinimo centrų augimas sudarė sąlygas gyvybingai naujienų sklaidai visame regione. Daugelis naujienų, kurios pasiekė Baltijos šalis, buvo importuotos, tačiau šiame pranešime pagrindinis dėmesys skiriamas tekstams, kurie buvo išspausdinti vietos spaustuvėse. Įvairūs tekstai spausdinti neserijinėse naujienų brošiūrose, savaitraščiuose ir oficialiuose spaudiniuose, kuriuose teikti valstybės potvarkiai.

Nors neretai nacionalinėse bibliografijose šie dokumentai neatsispindi, jie buvo leidžiami didžiuliais kiekiais, o periodiniai leidiniai ir potvarkiai, pavyzdžiui, Stokholme ir Rygoje, buvo vieni dažniausiai spausdinamų tekstinių žanrų. Šiuos leidinius dažnai finansavo arba jiems pirmenybę teikė vietos valdžios institucijos. Toks darbas buvo neįkainojamas regione, kur daugelyje miestų vienu metu galėjo išsilaikyti tik du spaustuvininkai, kur trūko leidėjų ir klientų, kur daugiau nei keli žanrai finansiškai neapsimokėjo. Šis pranešimas, kuriame analizuojami XVII a. Baltijos jūros regiono miestų naujienų spaudos procesai, parodys, kokią didžiulę įtaką naujienos darė poligrafijos pramonei šiaurinėje Europos periferijoje.