Gniezno arkivyskupijos metropolijai skirtų inkunabulų spausdinimas Europos spaustuvėse

Fryderyk Rozen (Nepriklausomas tyrėjas)

XV a. Gniezno arkivyskupijos metropolija buvo itin išvystyta Romos bažnyčios dalis, bet kartu ir spaudos periferija. Daugeliui vyskupijos institucijų reikėjo intensyviai kurti liturginius, teisinius ir kitus kodeksus.
Devintojo dešimtmečio pradžioje augančiu spaustuvių potencialu pasinaudojo Gniezno arkivyskupijos metropolijos vyresnybė, taip keldama knygų kultūrą savo vyskupijose. Vieni organizavo net keleto įvairių liturginių knygų leidimų spausdinimą, kiti užsakė vos vieną leidimą. Paprastai knygos buvo užsakomos specializuotose spaustuvėse, tuo metu jau garsėjusiose kaip spaudos centrai, – Strasbūre, Niurnberge, Maince. Bažnyčios hierarchijos įsitraukimas į spausdinimo organizavimą buvo platesnės jų veiklos kultūros srityje dalis.

Iki šiol tyrinėjimai daugiausia buvo skirti bibliografiniams ir tipografiniams aspektams, Bažnyčios valdžios vaidmuo kuriant ir platinant knygas ištirtas nepakankamai. Šis klausimas nagrinėjamas platesniame vyskupijų regioninės kultūrinės raidos kontekste, pristatant skirtingų Gniezno arkivyskupijos metropolijos autoritetų, kaip kultūros mecenatų, vaidmenį inkunabulų laikotarpiu.