Humanistai, kilę iš dabartinės Slovakijos teritorijos, ir jų veikla Bohemijoje ir Moravijoje laikotarpiu iki Baltojo kalno mūšio. Įvadas į problemą, išeities taškai ir tyrimo tezės

Angela Škovierová (Bratislavos Komenijaus universitetas, Slovakija)

Per kelerius metus trukusį tyrimą užregistruota gana daug (daugiausia) protestantų autorių, kilusių iš Slovakijos, arba tų, kurie ilgą laiką dirbo Slovakijoje ir paskelbė bent vieną kūrinį viename iš Čekijos ar Moravijos miestų iki Baltojo kalno mūšio. Humanistų veikla buvo labai įvairi, tarp jų randame dvasininkų, Karolio universiteto profesorių, dėstytojų, raštininkų ir kt. Jie buvo ir įvairaus pobūdžio veikalų lotynų ar vietine kalba autoriai, mecenatai ar įdomių knygų kolekcijų savininkai. Tyrime siekiama apibendrinti šioms asmenybėms būdingas savybes, atsakyti į tokius klausimus: kas buvo tos asmenybės; iš kokios socialinės aplinkos jos buvo kilusios; kodėl paliko tėvynę ir dirbo už jos ribų; kaip joms sekėsi naujoje vietoje ir kaip jos integravosi į išsilavinusių žmonių vietos bendruomenę; kuriose spaustuvėse buvo leidžiami jų darbai; kokias temas nagrinėjo; kokią religiją išpažino?