Link tarptautinės spaudos istorijos ir periferijų: USTC (Universal Short Title Catalogue) ir ankstyvųjų Naujųjų laikų knygų leidyba Šiaurės ir Rytų Europoje

Arthur der Weduwen (Šv. Andriejaus universitetas, Jungtinė Karalystė)

Remiantis duomenų bazėje „Universal Short Title Catalogue“ sukaupta informacija, pranešime pristatoma, ką lyginamasis tarptautinės spaudos ir periferijų tyrimas gali atskleisti apie ankstyvųjų Naujųjų laikų Europos knygų prekybą. Analizuojant knygų leidybą visoje Skandinavijoje, Baltijos šalyse ir Rytų Europoje nuo XV a. iki XVII a. pabaigos, siekiama plačiau pažvelgti į svarbiausius veiksnius, leidusius spaudai vystytis ir klestėti regionuose, kurie buvo topografiškai nutolę nuo pagrindinių Europos spausdinimo centrų. Šis pristatymas parodo spaudos kultūros tyrimo iš lyginamosios perspektyvos svarbą, pateikia platesnių išvadų apie ypač svarbią spaudos, galios ir periferijos sąveiką ankstyvųjų Naujųjų laikų Europos šalyse.