Paslėptas Vilnius: antraplaniai Vilniaus [?] vaizdai ir miesto architektūriniai fragmentai XVII–XVIII a. spaudiniuose

Sondra Rankelienė (Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuva)   

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės Vilniaus XVI–XVIII a. autentiškų vaizdų ir planų nėra sukurta labai daug (Georg Braun, Gabriel Bodenehr, Andreas Cellarius). Todėl svarbus kiekvienas išlikęs senąjį miestą vaizduojantis fragmentas, dažnai slypintis antrame plane, už įvairių šventųjų, kilmingų asmenų portretų, sukurtų garsių dailininkų (Pranciškus Balcevičius, Aleksandras Tarasevičius), įkomponuoti didikus šlovinančiose panegirikose, krašto ir provincijų žemėlapiuose (Hiršas Leibovičius, Nicolas Sanson), knygas puošiančiose vinjetėse ir inicialuose, Vilniaus akademijos studentams skirtuose uždavinynuose ar knygos savininkų priešlapiuose nupieštuose paveiksluose. Bus bandoma tokius dažniausiai architektūrinius fragmentus „ištraukti“ į pirmą planą, aptarti jų autentiškumą ir pagal galimybes identifikuoti, palyginant juos su žinomais ir patvirtintais Vilniaus vaizdais ir iki mūsų dienų išlikusiais architektūriniais objektais.