Periferijos įvairovė: hebrajų spauda Moravijoje XVIII a. antrojoje pusėje

Andrea Jelínková (Čekijos mokslų akademijos biblioteka)

XVIII a. antrojoje pusėje tradicinė žydų visuomenė patyrė transformaciją, jai didelę įtaką padarė žydų Apšvietos, Haskalos, judėjimas. Ši transformacija atsispindėjo ir vienintelės 1753–1803 m. Moravijoje veikusios ir hebrajų kalba tekstus spausdinusios spaustuvės veikloje.

Ši krikščionims priklausiusi spaustuvė iki šiol tyrinėta nedaug, daugiausia dėmesio skirta jos istorijai, o ne produkcijai. Todėl šio tyrimo tikslas yra pristatyti šią vietinę spaustuvę platesniame kontekste, pasiūlyti naujų įžvalgų apie Moravijos žydų knygų kultūrą iki prasidedant emancipacijos erai.

Leidyklos produkcijos analizė parodė, kad daugiausia buvo leidžiami teisiniai ir liturginiai tekstai, kiek vėliau ir naujų žanrų leidiniai, tiesa, mažesniu mastu. Analizuojant spaustuvės leidybą, matyti, kad, nors buvo siekiama peržengti savo kaip periferinės ir vietinės spaustuvės statusą (pvz., perspausdinant Apšvietos epochos knygas ar stengiantis plėstis knygų rinkoje), tačiau tie siekiai buvo įgyvendinti tik iš dalies.

Moravijos hebrajiškų knygų spaustuvė yra periferinės spaustuvės pavyzdys, pagilinantis mūsų supratimą apie periferinių verslų galimybes ir ribas.