Periferinis giedojimas: muzikinis individualizavimas ir mainai Niurnbergo ir Rygos leidimuose

Marianne C.E. Gillion (Upsalos universitetas, Švedija)

Po Reformacijos mokslininkai ir dainininkai ėmė kurti liturgijas ir rašyti knygas remdamiesi naujomis pamaldų taisyklėmis. Pagrindinis šio darbo komponentas buvo tradicinės mišių muzikos – giedojimo – ir atnaujintų apeigų peržiūra. Giedojimas veikė kaip garsinė bendruomeninių religijų tapatybės išraiška; jos pritaikymas ir tolesnis naudojimas buvo ypač svarbūs naujosios liturgijos sėkmei. Nepaisant to, spausdinti protestantiškų giesmių variantai tebėra muzikos ir knygų istorijos mokslo periferijoje.

Šiame pranešime nagrinėjama Niurnberge išleistų ir Rygai skirtų leidinių serijos skirtybės ir sąsajos. 1548 m. Niurnbergo muzikos leidėja „Berg and Neuber“ išleido reformatoriaus Sebaldo Heydeno redaguotą naujoms apeigoms skirtą muzikos rinkinį „The Liber Canticorum“. Tai įkvėpė vėlesnę to paties leidėjo rinkinio, pavadinto tiesiog „Responsoria“, išleidimą 1550 m. Panašios apimties darbas – „Antiphonae“ – išėjo ir Rygoje 1548–1549 m. Visi šie rinkiniai buvo peržiūrėti ir pakartotinai išleisti XVI a. ir XVII a. pradžioje. Šių rinkinių gamybos, turinio ir recepcijos analizė atveria naują požiūrį į knygų ir muzikos judėjimą tarp pirmosios Reformacijos kartos atstovų.