Sicilijos savininkų archyvas: įrankis, kuris leidžia atsekti ir išsiaiškinti inkunabulų kilmę

Debora Di Pietro (Katanijos universitetas, Italija)

Nors mobiliosios spaudos plėtros ir sklaidos kontekste Sicilija gali būti laikoma periferine Europos dalimi, jos, kaip tautų ir kultūrų kryžkelės, vaidmuo leido sukurti turtingas ir vertingas knygų kolekcijas.

Pagrindinis „Archivio Possessori della Sicilia“ [Sicilijos savininkų archyvo] tikslas – sukurti duomenų bazę, kuri kauptų Sicilijos bibliotekose saugomų ankstyvųjų spausdintų knygų kolekcijų nuosavybės ženklus. Tai skaitmeninis įrankis, skirtas palengvinti inkunabulų kolekcijų istorijos tyrimą, naudojant senąsias knygas kaip istorinį šaltinį. Vykdant projektą, skirtą fiksuoti ir žymėti kilmės vietas, atrastas tiriant ir kataloguojant knygas, siekiama išanalizuoti inkunabulų migraciją laike ir erdvėje, pradedant nuo leidybos vietų iki bibliotekų, kuriose jie saugomi šiandien. Platesniame pastarųjų dešimtmečių proveniencijų tyrimų kontekste šios duomenų bazės tikslas – atskleisti naujus duomenis apie knygų judėjimą ir naudojimą periferinėje Europos teritorijoje, Sicilijoje, nuo XV a. antrosios pusės. Be Katanijoje šiuo metu saugomų inkunabulų kolekcijų analizės, duomenų bazė suteiks greitą prieigą prie informacijos apie knygų savininkus, jų kilmę, leisdama atsekti išsklaidytas kolekcijas, atkurti iš dalies jau užmirštus įvykius.