„Teutonicus, Alamanus ir de Franckfordia Alamanus“: Sicilijos spaudos meno meistrai 1478–1500 metais

Simona Inserra (Katanijos universitetas, Italija)

Be jokios abejonės, Sicilija yra Europos pakraštys. Tačiau tyrinėdami knygų leidybą ir platinimą Sicilijoje XV a. pabaigoje, matome, kad atsiskleidžia intelektualinis gyvybingumas, per amžius nenutrūkstantys žmonių ryšiai. Straipsnyje supažindinama su pirmaisiais tyrimo apie knygų prekybą Sicilijoje (ją vokiečių spaustuvininkai pradėjo 1478 m.) rezultatais.

Apžvelgiami iki šių dienų išlikę sicilietiškųjų leidimų egzemplioriai, saugomi Europos ir Amerikos bibliotekose (apie 130 egz.). Nagrinėdami juos, galima sekti jų judėjimą laike ir erdvėje: ne tik fizinę išvaizdą (įrišimą, proveniencijas ir nuosavybės įrašus), bet ir dokumentinius įrodymus, korespondenciją, istorinę bibliografiją. Kai kurie svarbiausi tyrimo rezultatai pristatomi pirmą kartą.