Tarptautinė konferencija „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“ skirta Lietuvos savivaldybių ir centrinės valdžios atstovams, bibliotekoms ir jų partneriams, kviestiniams svečiams, atstovaujantiems mūsų kaimyninėms Europos Sąjungos valstybėms.  Tai oficialus Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai renginys, kuriame bus pristatomi viešųjų bibliotekų veiklos, informacinių technologijų vartojimo, informacijos vartotojų aptarnavimo tyrimų rezultatai, sėkmingo bibliotekų ir verslo bendradarbiavimo, projektinės veiklos atvejai, svarstomi viešųjų bibliotekų ir nacionalinės informavimo politikos klausimai bendros Europos Sąjungos informacijos, kultūros, mokslo, švietimo ir socialinės politikos prioritetų kontekste.

Europos Komisija teigia, kad informacijos ir kompiuterinių technologijų prieigos plėtra turi ypatingą svarbą siekiant įgyvendinti „Europa 2020“ tikslus švietimo ir mokslo, visuomenės informacinių įgūdžių stiprinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo, kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimo srityse. Viešosios bibliotekos visoje Europoje ir Lietuvoje gyventojams teikia galimybę naudotis nemokama interneto prieiga, moko elektroninio raštingumo pagrindų, konsultuoja internetinių  ir e.valdžios paslaugų klausimais, teikia vietos bendruomenėms svarbias paslaugas, ypač aktualias socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, padėdamos siekti „Europa 2020“ tikslų.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

English

Data:
2013 m. lapkričio 5 d.

Vieta:
Lietuvos Respublikos Seimas,
III rūmų konferencijų salė
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

Partneriai:

Lietuvos Respublikos Seimas