down pdf icon

Konferencija vyks 2013 m. lapkričio mėn. 5 d.

09:00–09:30 Registracija ir rytinė kava


09:30–11:15 PLENARINIS POSĖDIS

Vedėjai: dr. Juergen Warmbrunn (Vokietija), prof. dr. Renaldas Gudauskas (Lietuva)

09:30–09:45 Sveikinimo žodis

  • Audronė Pitrėnienė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė)
  • Remigijus Motuzas (Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas)
  • Dr. Romas Jarockis (Lietuvos Respublikos Kultūros viceministras)

09:45–10:15 Bibliotekos: lyderystės dimensija
Prof. dr. Renaldas Gudauskas (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius) 

10:15–10:45 Socialinių bibliotekų vertė
Prof. dr. Svanhild Aabø (Oslo ir Akershus Taikomųjų mokslų universitetinė kolegija, Norvegija) 

10:45–11:15 Informacijos ir komunikacijos technologijų teikiamos galimybės Europos Sąjungos  viešųjų bibliotekų  vartotojams: tyrimo rezultatai
David Streatfield (Information Management Associate, Didžioji Britanija)

11:15–11:35 Kavos pertrauka 


11:35–12:50 I SESIJA „SOCIALINIS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ POVEIKIS BALTIJOS JŪROS REGIONE IR KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE“

Vedėjai: David Streatfield (Didžioji Britanija), dr. Ineta Krauls (Lietuva)

11:35–11:50 Viešos interneto prieigos poveikis bibliotekų vartotojams: Lietuva Europos Sąjungos valstybių kontekste (Billo ir Melindos Geitsų fondo ir TNS tyrimo rezultatai)
Dr. Ineta Krauls (Bibliotekininkystės centro direktorė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

11:50–12:05 Latvijos viešųjų bibliotekų teikiama nauda: tyrimo rezultatai
Kristine Paberza (Kultūros informacijos sistemų centras, Latvija)

12:05–12:20 Atsinaujinančios bibliotekos besikeičiančių poreikių visuomenėje: Lenkijos patirtis
Rafał Kramza (Bibliotekų vystymo programos direktorius, Informacinės visuomenės plėtros fondo prezidentas, Lenkija)

12:20–12:50 Suomijos, Norvegijos ir Nyderlandų viešųjų bibliotekų socialinis poveikis visuomenei
Prof. dr. Pertti Vakkari (Tampere universitetas, Suomija) 

12:50–13:50 Pietūs


13:50-15:10 II SESIJA „VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  REGIONUI IR BENDRUOMENEI: ATEITIES SCENARIJAI, PRIEMONĖS IR SĖKMĖS ISTORIJOS“

Vedėjai: prof. dr. Pertti Vakkari (Suomija), Jolita Steponaitienė (Lietuva)

13:50–14:05 Viešųjų bibliotekų projektinė veikla: bendruomenės poreikiams ir socialinių problemų sprendimui
Eugenijus Stratilatovas (Strateginių projektų plėtros skyriaus vedėjas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

14:05–14:15 AB LESTO ir Lietuvos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas
Deimantė Bareikienė (Klientų aptarnavimo valdymo departamento direktorė, AB LESTO)

14:15–14:25 Lietuvos „Lions“ klubų asociacijos ir Lietuvos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo projektas
Kristina Vančienė (Lietuvos „Lions“ klubų apygardos gubernatorė)

14:25–14:40 Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos savivaldos kultūros plėtros strategijose
Elvyda Skuodytė (Bibliotekininkystės centras, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

14:40-14:55 Viešųjų bibliotekų ateities scenarijai: strategijų kūrimo ir dialogo priemonė
Dr. Zinaida Manžuch (Vilniaus universitetas, LIBITOP projektas, Lietuva)

14:55–15:10 Konferencijos apibendrinimas ir diskusija

English

Data:
2013 m. lapkričio 5 d.

Vieta:
Lietuvos Respublikos Seimas,
III rūmų konferencijų salė
Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

Partneriai:

Lietuvos Respublikos Seimas