Programa

PROGRAMA

9.00–9.30 – Dalyvių registracija. Rytinė kava
9.30–9.50 – Sveikinimo žodis. Lietuvos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovai
9.50–10.20 „Valstybinė bibliografinė apskaita ir leidyba“
Nijolė Bliūdžiuvienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė
10.20–10.50 „Teisėtas turinio prieinamumas ir sklaida skaitmeniniame amžiuje“
Remigijus Jokubauskas, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas, leidyklos „Justitia“ vadovas
10.50–11.20 „Bibliotekos ir leidėjo santykis elektroninių leidinių kontekste“
Eugenijus Stratilatovas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojas strateginei plėtrai
11.20–11.50 „Bibliotekų aprūpinimas“
Ramutė Žandarienė, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos valdybos narė, leidyklos „Žara“ vadovė
Pietų pertrauka
13.00–13.30 „Tarptautinė standartinė leidinių numeracija Lietuvoje“
Vida Matijoškaitė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro Nacionalinių agentūrų skyriaus
vedėja-ISBN ir ISMN Lietuvos agentūros vadovė
13.30–14.00 „Naujų leidinių komplektavimas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje:
archyvinio saugojimo funkcijas vykdančios bibliotekos patirtis“
Aušra Karpinskienė (Pagrindinės saugyklos skyriaus vedėja), Rita Miškinytė (Komplektavimo skyriaus vedėja),
Reda Puzerauskienė (Periodikos skyriaus vedėja), Kauno apskrities viešoji biblioteka
14.00–14.30 „Fiksuota knygų kaina“
Sigitas Ladukas, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos prezidentas
14.30–16.00 – Diskusija. Konferencijos apibendrinimas