Apie

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/28ES dėl tam tikro leistino nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo nuostatas, rengia seminarą „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“. Seminaro tikslas – supažindinti su nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo sąlygomis, skaitmeninimo ir padarymo viešai prieinamais internete priemonėmis bei taisyklėmis.

Įgyvendinant Direktyvos nuostatas nacionalinėje teisėje, 2014 m. gruodžio mėn. 16 d. priimtas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 17 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymas, kuriuo remiantis, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka paskirta atsakinga nacionaline įstaiga už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių paiešką ir rezultatų registravimą bendroje viešai prieinamoje Europos Sąjungos Nenustatytų teisių turėtojų duomenų bazėje.