Pranešėjai

Dr. Ramūnas Birštonas
Dr. Marija Stonkienė
Gabrielė Naprušienė
Nijolė Janina Matulevičienė
Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė
Rita Pikūnaitė