Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorius, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene advokatas
Mykolo Romerio universitetas
Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė
Vilniaus universitetas
Menų skyriaus Vizualiųjų menų poskyrio vadovė
Asociacija LATGA
Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Autorių teisių skyriaus vedėja
LR Kultūros ministerija
Informacijos mokslų departamento direktorė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka