Dr. Nijolė Bliūdžiuvienė

Informacijos mokslų departamento direktorė

Sessions

2016-05-26
Įžanginis žodis
10:00  -  10:10