„Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema COVID-19 pandemijos laikotarpiu: visuomenės informavimo teisinio reguliavimo iššūkiai“

Liudvika MEŠKAUSKAITĖ, Vilniaus universitetas

Lietuvoje seniai brendo visuomenės  pasitikėjimo žiniasklaida problema, kurią sąlygoja ne tik vis didėjantys užsakomosios informacijos srautai, ketvirtosios valdžios susitapatinimas su politinėmis jėgomis, bet ir teisinio reguliavimo problemos. Pranešime analizuojamos lietuviškosios infodemijos priežastys, taip pat nagrinėjami visuomeninio transliuotojo, kurio misija  demokratinėje visuomenėje yra užtikrinti nuomonių pliuralizmą ir visuomenės susitelkimą bei santarvę, valdymo probleminiai aspektai.