Korektūriniai skirtumai lietuviškose XVI–XVII a. knygose

Mindaugas Šinkūnas (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Senųjų raštų tyrėjams gerai žinoma, kad neįmanoma rasti dviejų visiškai vienodų to paties leidinio egzempliorių. Spaudos skirtumus lėmė senasis rankinis spaudos būdas ir korektūros taisymas spausdinant. Išspausdintų su klaidomis spaudos lankų spaustuvininkai nenaikindavo, knygą įrišant jie patekdavo į kai kuriuos egzempliorius. Pranešime aptariami korektūriniai skirtumai Baltramiejaus Vilento (1579), Jono Bretkūno (1591), Samuelio Minvydo, Jono Božimovskio (1653), Danieliaus Kleino (1654, 1667) ir kitų parengtose knygose; pristatomas kompiuterinis algoritmas, palengvinantis tokių skirtumų paieškas.