Apie

2014 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Seime vyksianti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojama tarptautinė konferencija – „Bibliotekos socialiniams pokyčiams 2014: bibliotekos Europos Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“ – skirta atskleisti pirmojo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečio metu įvykusius pokyčius bibliotekų veikloje, analizuojant juos Europos Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikos prioritetų siekimo kontekste. Renginys yra įtrauktas į oficialų Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių organizuojamų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečio viešinimo susitikimų sąrašą ir yra dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros ESFA.

Konferencijos programoje dalyvausiantys pranešėjai atstovauja Europos Sąjungos valstybes (Lietuva, Latvija, Estija, Čekija, Didžioji Britanija, Nyderlandai), taip pat šalis kandidates (Turkija) ir ES partneres (Kataras). Į konferenciją kviečiami Lietuvos savivaldybių ir centrinės valdžios atstovai, bibliotekos ir jų partneriai.

Tai jau antroji tęstinė to paties pavadinimo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojama tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos bibliotekų veiklos rezultatų ES prioritetų siekimo kontekste pristatymui. 2013 m. lapkričio 5 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka LR Seime organizavo oficialų Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai renginį – tarptautinę konferenciją „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2013: Baltijos regiono šalių patirtis“.

  • Konferencijos data ir laikas: 2014 m. lapkričio 5 d., 09:30-15:10 val.
  • Konferencijos vieta: LR Seimo III rūmų konferencijų salė, Gedimino pr. 53, Vilnius, Lietuva