Dr. Darius Udrys

VšĮ „GO Vilnius“
Viešųjų ryšių ir organizacijų plėtros specialistas

Vilnius, Lietuva

Esu viešųjų ryšių ir organizacijų plėtros specialistas, sukaupęs dviejų dešimčių metų tarptautinę darbinę patirtį Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuo metu esu VšĮ „GO Vilnius“ direktorius, dėstau komunikaciją Vilniaus universitete. Esu brendingo agentūros „Neue Unica“ strategijos vadovas ir įmonės „Fipra Lithuania“ konsultantas. Nuo 2015 m. priklausau Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui, 2016 m. vasarą išrinktas į partijos etikos ir skaidrumo komisiją. Nuo 2011–2015 m. buvau Vilniuje veikiančio Europos humanitarinio universiteto plėtros ir komunikacijos prorektorius.

Gimiau ir užaugau lietuviškoje šeimoje Amerikoje. Prieš atvykdamas gyventi Lietuvoje 2011 m., aktyviai prisidėjau prie lietuvybės palaikymo užsienyje; buvau Los Andželo lietuvių bendruomenės prezidentas bei Los Andželo-Kauno miestų seserų programos vadovas, dirbau žurnalistu Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijoje Prahoje ir Lietuvos radijo korespondentu, vadovavau JAV Pilietinio švietimo centro programoms Rytų Europoje ir buvau šios viešosios įmonės plėtros direktorius. 2006 m. įgijau politikos filosofijos daktaro laipsnį Kalifornijos Claremont Graduate universitete.

Mano seneliai ir proseneliai buvo aktyvūs Lietuvos piliečiai, pedagogai bei valstybės tarnautojai. Prosenelis Juozapas Akmenskis buvo Steigiamojo ir Pirmojo Seimo narys, valstybės revizorius; kitas prosenelis, Vincas Ruzgas – pedagogas ir muziejininkas (jo įkurtą pedagoginį muziejų galite aplankyti Kaune). Močiutė Elena Akmenskaitė-Ruzgienė ilgus metus vadovavo Niujorko lietuvių mokyklai; jos sesuo, teta Ona Žilius-Žilevičienė su vyru Danieliumi pripažinti pasaulio teisuoliais Izraelyje už žydės mergaitės išgelbėjimą nuo Holokausto. Močiutė Vincenta Rapšytė-Udrienė nepriklausomoje Lietuvoje buvo mokytoja; sulaukusi įspėjimų apie gręsiančias represijas, su vyru Teodoru Udriu ir dviem mažais vaikais (vienas jų – mano tėvas Arūnas) pasitraukė į Vakarus. Senelis Algirdas Ruzgas – garsus filatelistas ir numizmatikas.

Mano tėvas Arūnas ilgus metus dirbo energetikos bendrovės „Consumers Energy“ advokatu, mano motina Virginija Rūta dėsto užsienio kalbas. Abu gyvena JAV, Mičigano valstijoje. Turiu seserį ir du brolius, kurių vienas – Almis – sukūrė ir vadovauja San Diego miesto savivaldybės analizės ir rezultatų skyriui.

Plačiau apie mano veiklą skaitykite mano viešoje „Facebook“ paskyroje (liet. k.).