Prof. dr. Renaldas Gudauskas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka
Dabartinės pareigos: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius

Vilnius, Lietuva

Prof. dr. Renaldas Gudauskas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete yra įgijęs bibliotekininkystės ir informacijų mokslų specialybę. Sankt Peterburgo kultūros institute apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1985 m. Vilniaus universiteto profesorius, jame dėstė bakalauro ir magistrantūros studijų pakopų studentams. 1996–1998 m. prof. dr. R. Gudauskas buvo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas informacijai ir komunikacijai, 1998–2000 m. – valdymo reformų ir savivaldybių reikalų viceministras informacijai ir informatikai, 2001–2005 m. – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos klausimais.

2010 m. prof. dr. R. Gudauskas tapo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generaliniu direktoriumi. Būdamas Nacionalinės bibliotekos vadovas, R. Gudauskas plėtoja pagrindinę įstaigos misiją užtikrinti Lietuvos žinių visuomenės dokumentinės ir skaitmeninės informacijos poreikių tenkinimą. Daug dėmesio profesorius skiria Nacionalinės bibliotekos tarptautiniam bendradarbiavimui, strateginiams projektams ir kultūros paveldo skaitmeninimui. Šiuo metu prof. dr. R. Gudauskas yra Baltijos regiono šalių bibliotekų bendradarbiavimą skatinančios asociacijos „Bibliotheca Baltica“ prezidentas, UNESCO programos „Informacija visiems (IFAP)“ nacionalinis atstovas, Europos mokslo fondo ekspertas ir Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkas. 2012–2013 m. buvo internetinės „Europos bibliotekos“ platformos valdybos narys. Nuo 2015 metų prof. dr. R. Gudauskas – Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) Vadybos ir rinkodaros komiteto narys, taip pat IFLA Genealogijos ir vietos istorijos komiteto patariamosios valdybos narys.