Pranešėjai ir progama

9:00–9:30 Pasisveikinimo kava ir registracija


9:30–10:00 Įžanginis žodis

Šarūnas Birutis
Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Prof. dr. Renaldas Gudauskas
Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius


1 sesija

moderatorė Janina Marcinkevičienė

10:00–10:20 Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo kontekste

Doc. dr. Regina Varnienė-Janssen
Nacionalinio skaitmeninimo ir Virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka

Doc. dr. Rimvydas Laužikas
Muzeologijos katedros vedėjas
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

10:20–10:40 Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje (įstatymo projekto pristatymas)

Nijolė Janina Matulevičienė
Autorių teisių skyriaus vedėja
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

10:40–11:00 Susiję ar priskiriami? Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai ir bibliotekų susiję duomenys

Gordon Dunsire
Nepriklausomas konsultantas
Edinburgas, Škotija, Jungtinė Karalystė

11:00–11:20 Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių traktavimas Visuotinėje bibliografinėje apskaitoje (UBC)

Prof. dr. Mirna Willer
Zadaro universitetas, Kroatija
Informacijos mokslų departamentas

11:20–11:40 Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių direktyvos įgyvendinimas Latvijoje

Uldis Zariņš
Strateginės plėtros departamentas
Latvijos nacionalinė biblioteka


11:40–13:00 Pietų pertrauka


2 sesija

moderatorius Uldis Zariņš

13:00–13:20 Kruopščios paieškos finansavimo galimybės

Simona Martinavičiūtė
Autorių teisių skyriaus vyriausioji specialistė
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

13:20–13:40 Asociacijos LATGA atstovaujami autoriai. LATGA vaidmuo nustatant kūrinių autorių teisių turėtojus ir galimybė kolektyviai administruoti kūrinius našlaičius

Gabrielė Narušienė
Vizualinių menų poskyrio vadovė
Asociacija LATGA

13:40–14:00 Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris Estijoje

Karmen Linask
Parlamento informacijos centro vedėja
Estijos nacionalinė biblioteka

Ivi Smitt
Autorių teisių specialistė
Parlamento informacijos centras
Estijos nacionalinė biblioteka


14:00–15:00 Diskusija